Буряад үнэн

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
«Буряад-Монголой Үнэн» сониной нюур хуудаһан

Буряад үнэн сонин — буряад арадай, Буряад Уласай үндэһэн баялигуудай нэгэн, түрүүшын хэбэл болоно. 1921 оной декабрь һарада ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎‍ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ (Buriaad-Mongoliin ynen/Буряад-Монголой үнэн, Бурят-Монгольская правда) гэжэ нэрэтэйгээр Шэтэдэ гаража эхилһэн түүхэтэй. Тэрэ гэһээр Буряад Уласай Толгойлогшо, Буряад Уласай Засагай газар юм. Мүнөө сагта "Буряад Үнэн" гэһэн Хэблэлэй байшанай захирал - юрэнхы эрхилэгшэ Дашадоржо Болотов болон эрхилэгшэ Сарюуна Эрдынеева гэгшэд сониноо ударидажа ябана. Тус сонин уласай ажабайдалай ниигэм, эдэй засаг, улас түрын асуудалнууд тухай мэдээсэл олоной анхаралда тунхагладаг. Буряад хэлэн, түүхэ, ёһо заншал, соёл болбосорол тухай материалнууд үндэһэн сониной хуудаһануудта элбэгээр хэблэгдэдэг. XX зуун жэлдэ энэ сонин долоон хоногто 5-6 удаа 8,5 мянга хүрэтэр хэһэгээр хэблэлгдэдэг байһан. Мүнөө долоон хоногой нэгэ удаа 4,0 хэһэгээр барлагдана.