Үбэр Байгалай арадуудай һуудал байдалай музей

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Музейн гол үүдэн

Yбэр Байгалай арадуудай һуудал байдалай музей (Дээдэ-Онгостой гэжэ үзэсхэлэн һайхан газарта оршодог. Энэ музейтэй танилсалга үндэһэн Буряадай дээдэ үеын бодото хүшөөнүүдэй байһан малтамалнуудай суглуулбариһаа эхилнэ. Байгал далайе эрьеэрнь тойрожо ажаһуудаг арадуудай ажабайдал харуулһан хубидань һэеы гэр һажаан түхэреэлжэ баригдаһан модон гэр ба элдэб шадалтай таряашадай буусанууд бии. Үбэр-Байгалайхидай хубида модон барилгын ёһо заншалнуудые баримталан баригдаһан шэмээшэгүүдэй бууса, баян шадалтай буряад хүнэй бууса – эдэ бүгэдэ харагшадай һонирхол эгээл ехээр татадаг байха юм. Эндэхи суглуулбарида 6 500 гаран шухаг зүйлнүүд тоологдоно.

Ссылкэнүүд

Ном зохёол

  • Н. Р. Павлова «Русский старообрядческий (семейский) комплекс. Путеводитель». Этнографический музей народов Забайкалья, Улан-Удэ, 2007