Ёохор

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Алтаргана нааданда хатарһан ёохор, Ага һуурин

Ёохор — хатар; элдэб янзаар гар гараа барилсажа, дүхэриг болоод, аялгада тааралдуулан түргэн, удаанаар дэбхэрэн, үгышье һаа, юрэ тойролдон ябажа, дуу дуулалдан дүхэриглэжэ хатарха.[1] Хүгжэмэй аясынь 2/4.

Үгэ

Хори буряадуудай ёохор Нэшүү ёохор
Ерыт наашаа наадандаа
Ёохор наадан хуушаараа
Арбан саагаан хургая
Адхан байжа хатарая
Аман соохи зуугаагаа
Хэлсэн байжа хатарая
Гэрэй шэнээн газарта
Гэшхэн байжа хатарая
Гэзгэ дээрэхи гоёлтоо
Хандир яндир хатарая
Хада дээгүүр ябахадаш
Хандагайн түбэреэн дуулдана
Хандагай гэртээ ерэхэдэш
Нааданай туборон гарана.
Тохой зандан эмэлэ-эмэлэ,
Тохыш саашань мориндоо-мориндоо,
Тойроод байһан залуушуул-залуушуул,
Ерыт наашаа наадандаа, наадандаа.
Урдаһаа гараһан үүлэниинь урагша хойшоо таһарна
Урдуур һууһан залуушуул ерыт наашаа наадандаа

Дабталга:

Нэшүү, нэшүү, нэшүү, нэш!
Нэшүү, нэшүү, нэшүү, нэш!

Ажаглалта

  1. Бабуев С.Д., Бальжинимаева Ц.Ц. (2004) Буряад зоной урданай hyyдал байдалай тайлбари толи. Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл. 92 х.